CRM

Kas yra CRM?

CRM programa

CRM santrumpa išskleidžiama kaip “Customer Relationships Management” – tiesioginis vertimas būtų “Santykių su Klientais Valdymas”. Tačiau tai nėra viskas. CRM – taip pat gali būti išskleidžiama ir kaip “Customer/Clients Resources Management” – klientų kaip resurso (kaip firmos išteklių) valdymas – valdymas ir efektyvesnis aptarnavimas. O tai jau šiek tiek pilniau apibrėžia patį terminą. Efektyvaus klientų valdymo pasekmė yra efektyvesnis aptarnavimas. Efektyvus aptarnavimas – stiprus ir sėkmingas verslas su plačiomis augimo ir plėtimosi galimybėmis.

CRM – tai visa ilgalaikio verslo strategija, skirta atsirinkti kas yra firmos klientas, o atsirinkus tinkamai optimizuoti santykius su jais efektyvesniam verslui, tikslu išlaikyti ir pririšti savo klientus prie firmos.

Norint suvokti ir pritaikyti CRM reikia įsisavinti ir atitinkamą verslo strategiją – koncentracijos į klientą strategiją. Siekį ne tik išlaikyti seną klientą, bet taip pat ir atitraukti jį nuo konkurentų, pasiūlant patogesnes paslaugas, geresnį bei lankstesnį aptarnavimo modelį. Atsiskleidžiant klientui – informacine (klientų informavimo) prasme. Aprūpinant klientą naujausia, šviežiausia informacija. Pasiūlant savotiškas atlygio formas. Aukštesnio lygio nei konkurentų aptarnavimą. Pateikti klientams save kitame, aukštesnio lygio, verslo kultūros lygyje.

CRM reiškia pajamų bei pelningumo kėlimą tinkamai integruojant bei vėliau koordinuojant visus klientų, partnerių kontaktų taškus (momentus). CRM tai požiūris ir tuo pačiu sprendimas integruojantis marketingą, klientų aptarnavimą, verslovės išteklių planavimą, bei virtualų pardavimų ofisą.
Pritaikius CRM sprendimus verslo praktikoje firmos konkurencingumo lygio pokyčiai yra žymūs.

CRM tai verslo modelio, verslo procesų metodologijų, ir tinkamai paruoštų interaktyviųjų technologijų rinkinys. Sprendimas skirtas pasiekti ir išlaikyti aukšto lygio klientų išsaugojimo lygį. Garantuoti kokybiškos, patikimos ir pilnos informacijos apie klientą pasiekiamumą ir perdavimą tarp darbo vietų. Užtikrinti vertingą augančio skaičiaus klientų informacijos suvaldymą..
Gan tiksliausiai į klausimą kas yra CRM ir kuo tai gali padėti versle galima atsakyti taip:

Tai procesas itin priklausantis (ir beje subtiliai priklausantis) nuo turimų žinių apie jūsų klientą laiko bėgyje, ir vėlesnio šių žinių panaudojimo atitinkamai verslo poreikiams, siekiant geriau atitikti individualius kliento (partnerio, pirkėjo) poreikius.

Efektyvus informacijos rinkimas ir kaupimas bei vėlesnis jos panaudojimas didesniam klientų skaičiui pasiekti bei klientų lojalumui sukurti – menas, pagrįstas mokslu. Pastebėkim – būtent mokslu, kas taip pat apima tvirtą bei patikimą techninę bazę ir verslo metodus.

Esant šiuolaikiniams aukšto lygio klientų aptarnavimo poreikiams bei dideliems su tuo susijusiems informacijos kiekiams, praktiškai yra neįmanoma net svarstyti šių procesų įgyvendinimo be šiuolaikinių aukšto lygio intelektualiųjų technologijų panaudojimo.

CRM tai požiūris, tai verslo modelis kur klientas tampa kertiniu akmeniu kompanijos procesuose ir veikloje. Šiuolaikinės technologijos, integruotas strateginis planavimas, glaudus, nuodugnus ir personalizuotas (sukoncentruotas į asmenį) marketingas, modernios organizacijos vystymo priemonės tai pagrindinės CRM dalys. Dalys – užmegzti, išlaikyti ir efektyviai suvaldyti tiek išoriniams, tiek vidiniams ryšiams didinantiems verslo pelningumo lygį ir keliantiems firmos produktyvumą.

CRM taip pat yra informacinių technologijų pramonės (šakos) terminas apibrėžiantis metodus, programinę įrangą, interneto galimybių išnaudojimą, bei sprendimus kurie padeda verslovei valdyti santykius su klientais organizuotu būdu.

Deja kaip sako informacijos valdymo, bei informacinių verslo technologijų specialistai tik priartėjimas, susipažinimas su klientu “nesiskaito”. Jei tik verslas nėra apimamas tik vieno žmogaus (kas tai gali būti? – gal kioskas ;), tame dalyvauja nuo keleto iki daugelio žmonių. Toks dalykas kaip kolektyvinė sąmonė ar kolektyvinė atmintis deja neegzistuoja. Nebent!
Nebent, visa informacija yra išsaugoma ir laikoma kažkur kitur. Be to, būtinai, ja yra efektyviai, bei operatyviai dalinamasi su reikiamais žmonėm ir reikiamu laiku. Štai čia atsiranda kompiuterių, specializuotos programinės įrangos ir Interneto technologijų poreikis.

Mūsų verslo sprendimų specializuotų modulių pagalba jūs galite susikurti savo verslo modelį atitinkančią CRM sistemą. Pasinaudoti ir pilnai išnaudoti CRM kaip verslo strategijos galimybes ir privalumus.

CRM programiniai verslo sprendimai padės jums sutvarkyti, prižiūrėti, gauti tikslią informaciją ir valdyti kiekvieną santykių su klientais ciklo etapą. Jūsų klientai grįš ir grįš ir vėl grįš daryti daugiau verslo ir grįš būtent pas jus.

Kaip pavyzdys tokie pritaikyti sprendimai:
Galima sukurti duomenų bazė apie klientus kur detaliai kaupiama visa santykių su juo informacija. Galima garantuoti, duomenų bazę tinkamai susiejus su interneto technologijomis, šios informacijos pasiekiamumą iš bet kurios vietos, taip aprūpinant reikalinga informacija tiek vadovybę tiek žmones susijusius su pardavimais tiek paslaugų tiekėjus tiek žmones susijusius su finansais, prognozėm, tiekimu ir kitomis svarbiomis verslo grandimis. Dalį informacijos galima padaryti pasiekiamą netgi pačiam klientui, taip išlaikant jo informuotumą, bei tolimesnę jo motyvaciją lojalumui, suteikti jam galimybę būti pastoviai informuotam.

Sistemą galima automatizuoti verslo pasiūlymų atitinkančių kliento poreikius generavimui bei automatiniam platinimui.

Verslo pasiūlymų generavimui pagal kliento pirkimų, užsakymų pobūdį.

Įdiegti automatizuotą kliento pareigų (įsipareigojimų) priminimo servisą.

Įdiegti kliento aktyvumo (tuo pačiu lojalumo) stebėjimo modulį.

Pritaikyti atitinkamą automatinę kliento palaikymo ir atlygio už lojalumą programą (akcijas, dovanas ir pan.).

Taip galima sukurti itin personalizuoto marketingo programą. Pasiekti tokį personalizacijos lygį yra praktiškai neįmanoma be atitinkamos informacijos kaupimo ir valdymo įrangos, be atitinkamų e-komercijos technologinių sprendimų.

Klientai labai teigiamai reaguoja į personalizuotą marketingą ir šiai dienai jie jau to netgi tikisi (kiekvienam norisi būti ar bent jau jaustis išskirtiniu).
Pakėlę ragelį klientui mes jau neatsakysime į klausimą “kaip ten su mano užsakymu?” – “palaukite einu pasiklausiu”, ar “atleiskite nieko negaliu pasakyti nes jūsų užsakymo vadybininko dabar nėra”.

Visa tai galima valdyti. Neleiskime sau pasimesti – neleiskime pasimesti jūsų verslui.

Nebus daugiau poreikio skambinti į ofisą būnant pas klientą tik tam kad pasiklaustume sandėlio likučių ar užsakymo pristatymo datos. Sumažinsime faksų bei popierinių leidinių siuntinėjimą norėdami pateikti produkcijos/prekių/paslaugų katalogą ir kainas. Sumažinsime netgi skambučių į firmą ir iš firmos skaičių operatyviai pateikdami informaciją visuotinai prieinamose vietose pasinaudodami interneto technologijomis.

Programa e-lietuvaCRM skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms.

Daugiau informacijos rasite čia.